Professionals aan de lopende band (De Groene Amsterdammer)

21 November 2018 | Nieuws | Onderwijs

In onze maatschappij wordt het individu steeds belangrijker. We willen allemaal gezien worden en ertoe doen. We willen geen nummer zijn. Aan de andere kant ‘moeten’ we alles van iedereen kunnen meten en kunnen aanpassen. Hoe ga jij om met de ‘beheerscultuur’?


Of het nu in het onderwijs is of in andere beroepsgroepen, professionals lopen vast in de beheerscultuur. Alles moet meetbaar, toetsbaar en controleerbaar zijn, met ‘groei’ als doel. Een grove misvatting.

In het huidige debat over het hoger onderwijs ligt veel nadruk op geld. Elke oplossing van het probleem of de problemen zou daarmee beginnen. Op het eerste gezicht is daarvoor veel te zeggen. Zo is alom bekend dat het aantal studenten in de afgelopen twintig jaar veel sterker is gestegen dan de door het rijk ter beschikking gestelde middelen, met hogere werkdruk, grotere groepen, minder begeleiding en andere problemen tot gevolg. Daarmee ligt de conclusie voor de hand.

Lees verder op: De Groene Amsterdammer

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen. Volgs ons ook op social media.