De leraar van de toekomst moet zijn eigen carrière kunnen bouwen (NOS)

07 November 2018 | Nieuws | Lerarentekort

De roep vanuit het onderwijs om meer autonomie is er één die wij ook vaak horen in gesprekken met medewerkers van scholen. In onderstaand artikel wordt een plan gepresenteerd voor een nieuw perspectief op het leraarschap.


Ouders voor de klas, scholen die een vierdaagse schoolweek invoeren of hele klassen die maar naar huis worden gestuurd. Het lerarentekort wordt steeds nijpender. Daarom vroeg de Tweede Kamer de Onderwijsraad om advies. Wat moet er gebeuren om in de toekomst genoeg goede leraren te hebben? Hoe maak je het beroep aantrekkelijker?

Vandaag komt de Onderwijsraad met dit advies. ‘Ruim baan voor leraren. Een nieuw perspectief op het leraarschap’. Kort samengevat: de hele manier van het opleiden van docenten moet op de schop. Zowel voor het basis- als het voortgezet onderwijs en het MBO.

Hoe gaat het nu?

Wil je leraar op de basisschool worden dan ga je nu naar de pabo. Om les te kunnen geven op de middelbare school moet je meteen een specifiek vak kiezen. Bijvoorbeeld Nederlands of geschiedenis. Op die opleidingen haal je een eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid om op de middelbare school les te kunnen geven.

Wat wil de Onderwijsraad?

De Onderwijsraad wil dat in de toekomst leraren makkelijker kunnen overstappen van het basisonderwijs naar de middelbare school of andersom. Ook zouden leraren zich niet moeten beperken in het geven van slechts één vak. Dat moet het voor leraren makkelijker maken om zich te ontwikkelen en te variëren binnen zijn of haar loopbaan.

Lees verder op: NOS

Deel artikel

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen. Volgs ons ook op social media.