Laatste nieuws


Hoe groot is het lerarentekort?

22 March 2019 | Blog | Lerarentekort

Over het lerarentekort wordt veel geschreven en gesproken. Het schijnt onwijs groot zijn. Er worden zelfs klassen naar huis gestuurd omdat er geen docenten meer zouden zijn. Maar hoe groot is het lerarentekort nu eigenlijk?

Lees verder

Waarom leerkracht Yvonne niet gaat staken (NOS)

Vandaag staakt het onderwijs. Toch staakt niet iedereen. Met welke reden staken mensen vandaag bewust niet?

Lees verder

Slob: ouderbijdrage altijd vrijwillig, ook bij tweetalig onderwijs (NOS)

13 March 2019 | Nieuws | Financieel

Vrijwillige bijdrage moet ook echt vrijwillig zijn, aldus minister Slob. Slob vindt het onacceptabel dat kinderen soms worden uitgesloten van extra onderwijsprogramma’s als ouders niet betalen. Wat vind jij daarvan?

Lees verder

Tweede Kamer wil meer grip op lumpsum (po-raad)

07 March 2019 | Nieuws | Financieel

De Tweede Kamer wil inzicht in de financiën van scholen. Verschillende partijen zijn benieuwd of het extra beschikbaar gestelde geld de afgelopen jaren ook is besteed aan het doel waarvoor het bedoeld was.

Lees verder

Een op de zes schoolbesturen pot te veel geld op (NOS)

05 March 2019 | Nieuws | Financieel

De PO-raad gaat in gesprek met schoolbesturen die teveel geld op de plank hebben liggen. Samen met de schoolbesturen wil de PO-raad uitzoeken waaraan dat geld toch uitgegeven kan worden. Bijvoorbeeld aan extra onderwijsassistenten, zoals stichting Aves van plan is.

Lees verder

Van kleuter tot student: elke leeftijd krijgt klimaatleesvoer (Trouw)

04 March 2019 | Nieuws | Algemeen

Hoeveel weet jij eigenlijk van het klimaat? En hoe sta jij tegenover de klimaatstakingen? En hoe organiseer jij het gesprek over het klimaat in de klas?

Lees verder

Universiteiten en scholen moeten Nederlands aantrekkelijker maken (Trouw)

01 March 2019 | Nieuws | Algemeen

Hoe maken we het vak Nederlands weer aantrekkelijk? Op deze vraag wordt naarstig naar een antwoord gezocht. Heb jij een idee?

Lees verder

Jongensbrein is niet anders dan een meisjesbrein (NRC)

01 March 2019 | Nieuws | Algemeen

Over verschillen tussen jongens en meisjes is veel besproken en geschreven. Uit een groots Leids onderzoek blijkt dat er gemiddeld genomen geen verschillen zijn tussen de hersenen van jongens en de hersenen van meisjes.

Lees verder

Docenten vragen om steun van directie na weer een schorsing (NOS)

28 February 2019 | Nieuws | Algemeen

Wanneer schors je als school een docent? Een vraag die steeds vaker terugkomt, na verschillende schorsingsgevallen in het land.

Lees verder

Merijn kan niet naar gewone scholen: ‘Rolstoeltoilet was alleen voor leerkrachten’ (NOS)

22 February 2019 | Nieuws | Onderwijs

Passend onderwijs; wat is volgens jou nodig om meer maatwerk te kunnen leveren, zodat ieder kind zijn recht op onderwijs kan genieten?

Lees verder

Zo moet het passend onderwijs echt passend worden (Volkskrant)

20 February 2019 | Nieuws | Onderwijs

Hoe passend is het passend onderwijs dat op dit moment geboden wordt? En hoe kan dit beter? Marc Dullaert stelt enkele maatregelen ter verbetering voor.

Lees verder

Vo-raad: middelbare scholen verdwijnen in krimpregio’s (NOS)

18 February 2019 | Nieuws | Onderwijs

In enkele regio’s is de daling van het leerlingenaantal dusdanig groot, dat het voortbestaan van middelbare scholen in het gedrang komt. Hoe kunnen we ervoor zorg dragen dat goed onderwijs binnen een redelijke afstand van iedere leerling kan blijven bestaan?

Lees verder

Onderwijsraad: segregatie in onderwijs neemt toe (NRC)

15 February 2019 | Nieuws | Algemeen

Leerlingen worden op het voortgezet onderwijs ingedeeld in verschillende leerwegen. Vaak bevinden deze leerwegen zich op afzonderlijke locaties. Contact tussen leerlingen van verschillende leerwegen wordt zo bemoeilijkt. De onderwijsraad pleit voor veranderingen in het onderwijssysteem.

Lees verder

Coalitie wil schooladvies groep 8 na de eindtoets (NOS)

13 February 2019 | Nieuws | Onderwijs

Coalitiepartijen lijken het eens, wordt het schooladvies verplaatst naar een moment na de eindtoets? Het achterliggende doel is om onder andere kansenongelijkheid aan te pakken. Wat vind jij een goed moment voor de eindtoets?

Lees verder

Bankiers en verzekeringsmensen voor de klas om lerarentekort te verhelpen (NOS)

11 February 2019 | Nieuws | Lerarentekort

In de financiële sector verdwijnen banen, terwijl er in het onderwijs banen voor het oprapen lijken te liggen. Maar weinig mensen uit de financiële sector stappen over naar het onderwijs. Als belangrijkste reden worden de hoogte van het salaris én het tijdbestek waarin een bevoegdheid behaald kan worden genoemd.

Lees verder

Niks nieuwe lesmethoden, ‘ouderwets’ sommen stampen terug van weggeweest (NOS)

11 February 2019 | Nieuws | Onderwijs

Over rekenen is de laatste jaren veel te doen. Er worden vele nieuwe inzichten toegepast. Worden deze toch weer opzij geschoven en gaan we weer rekenen zoals we dat vroeger ook deden?

Lees verder

Zzp-docent rukt op. Meer vrijheid, minder werkdruk (RTLZ)

05 February 2019 | Nieuws | ZZP

Met de toename van zzp’ers neemt ook het aantal platformen waarop docenten te vinden zijn toe. Scholen willen juist inzicht in deze versnipperde markt. Een compleet aanbod van beschikbare zzp-docenten, docenten van uitzendbureaus en ‘losse’ docenten.

Lees verder

Steeds meer financiële problemen door Wet passend onderwijs (Nationale Onderwijs Gids)

03 February 2019 | Nieuws | Financieel

Ieder kind moet de mogelijkheid krijgen om het beste uit zichzelf te kunnen halen. Dat klinkt in theorie heel mooi. Hoe pakt dat uit in de praktijk van het passend onderwijs?

Lees verder

Lerarentekort: minder vakken (De Telegraaf)

03 February 2019 | Nieuws | Lerarentekort

Scholen voelen zich genoodzaakt om vakken te schrappen omdat ze geen docenten kunnen vinden. Een van de oorzaken hiervoor, is het feit dat scholen geen compleet overzicht van het aanbod van beschikbare docenten hebben. Hoe zorg jij dat scholen jou als beschikbare docent vinden?

Lees verder

Dit is waardoor kinderen zich vaak moeilijk kunnen concentreren op school (AD)

02 February 2019 | Nieuws | Algemeen

De concentratie CO2 in het gebouw is van invloed op het energieniveau van leerlingen. Ventilatie is in oudere schoolgebouwen vaak minder goed geregeld dan in moderne schoolgebouwen. Hoe ventileer jij in jouw lokaal?

Lees verder

We willen weer leraar en verpleegkundige worden (De Telegraaf)

01 February 2019 | Nieuws | Lerarentekort

Volgens dit artikel slaat het deeltijdonderwijs aan en volgen steeds meer mensen een deeltijdopleiding. De verwachte baangarantie spreekt mensen aan om meer voor de zorg en voor het onderwijs te kiezen.

Lees verder

‘Ons onderwijssysteem vormt niet, maar vervormt’ (Trouw)

31 January 2019 | Nieuws | Onderwijs

Filosoof Jan Bransen vindt ons onderwijssysteem failliet. Het zou volgens hem helemaal op de schop moeten. Wat zou er volgens jou wel eens mogen veranderen?

Lees verder

Leraarzoektbaan gaat op in DocentenCloud

29 January 2019 | Blog | Algemeen

Het platform leraarzoektbaan beëindigt zijn werkzaamheden. Oprichters Jacintha (de Laat-Kouters) en Eddy (Erkelens) hebben leraarzoektbaan.nl opgezet rond september 2018. Zij zagen een mismatch in het onderwijs.

Lees verder

Onderwijsvernieuwers willen de breuken afschaffen (NRC)

24 January 2019 | Nieuws | Onderwijs

We zien de kansenongelijkheid in de samenleving op verschillende fronten toenemen. Onderwijsvernieuwers denken erover om breuken op de basisschool af te schaffen. Draagt het afschaffen van breuken juist wel of niet bij aan de kansenongelijkheid in de samenleving?

Lees verder

79 nieuwe excellente scholen, maar niet iedereen is blij met het predicaat (NOS)

21 January 2019 | Nieuws | Algemeen

Inmiddels dragen 191 scholen het predicaat excellente school. Klinkt niet gek, zo’n predicaat zou je misschien denken. Toch zijn er mensen die daar anders over denken.

Lees verder

Vraag een leerling niet om een breuk te vermenigvuldigen (NRC)

21 January 2019 | Nieuws | Onderwijs

Iedereen die naar school ging of gaat, weet nog hoe die zich voelde bij alle toetsmomenten. De een heel ontspannen, de ander juist gespannen. Over toetsen is de laatste tijd veel te doen. Hoe toets jij?

Lees verder

Wat doe jij terwijl je wacht?

18 January 2019 | Blog | Algemeen

Wachten is iets dat we allemaal doen. En vaak ook. Ik durf wel te stellen dat we iedere dag aan het wachten zijn. Wachten tot de wekker voor de tweede keer snoozed bijvoorbeeld, of tot het douchewater op temperatuur is, tot de groenten gaar zijn of tot de wc weer vrij is.

Lees verder

Vmbo-leerlingen kunnen straks makkelijker doorstromen naar mbo (NOS)

17 January 2019 | Nieuws | Onderwijs

Proeven worden al uitgevoerd sinds 2008 en blijken succesvol. Daarom willen ministers Van Engelshoven en Slob nu de wet aanpassen, zodat VMBO-leerlingen gemakkelijker kunnen doorstromen naar het MBO.

Lees verder

Basisscholen zien tekort aan leraren groter worden (NU.nl)

16 January 2019 | Nieuws | Lerarentekort

Het lerarentekort wordt met de dag meer voelbaar lijkt het. Scholen zoeken zich suf naar beschikbare docenten. Dit moet toch gemakkelijker kunnen?

Lees verder

Hack-les voor scholieren: ‘Ze helpen ouders met goed wachtwoord’ (RTL nieuws)

15 January 2019 | Nieuws | Onderwijs

Hacken klinkt voor veel mensen als iets engs. Jongeren van nu groeien ermee op. Wie van jullie is er wel eens gehackt geweest? En wie van jullie hackt er zelf wel eens?

Lees verder

Lege klaslokalen door griepgolf. ‘Er moet nu écht wat worden gedaan aan het lerarentekort’ (AD)

15 January 2019 | Nieuws | Lerarentekort

Met de aanhoudende griep lijkt het lerarentekort steeds grotere vormen aan te nemen.

Lees verder

Ben ik ook gelukkig met minder dan een 9? (NRC)

10 January 2019 | Nieuws | Algemeen

We willen met zijn allen veel. Heel veel. En beter. Nog beter. We leggen de lat voor onszelf en daarmee ook voor anderen om ons heen steeds hoger. We grijpen allerlei hulpmiddelen aan om die lat toch te kunnen bereiken. Wanneer ben je eigenlijk tevreden?

Lees verder

Nog maar één eis voor toelating havist op vwo (AD)

10 January 2019 | Nieuws | Onderwijs

Nu bepalen scholen zelf de toelatingscritera voor leerlingen die van de havo naar het vwo willen doorstromen. Als het aan minister Slob ligt is dat binnenkort voorbij. Hij wil een wet invoeren die één toelatingseis bevat om als havist door te kunnen stromen naar de havo. Wat vind jij daarvan?

Lees verder

Nationale onderwijsstaking op vrijdag 15 maart, bonden eisen miljarden (NOS)

09 January 2019 | Nieuws | Onderwijs

Het water staat scholen aan de lippen, aldus Hendrik de Mol van de AOb. Het onderwijs moet aantrekkelijker gemaakt worden om meer docenten aan te trekken, onder andere door een verhoging van de salarissen. Wat doe jij 15 maart?

Lees verder

Op een 2019 vol plezier

07 January 2019 | Blog | Algemeen

2019 is alweer een paar dagen oud en vandaag is dan ook de eerste schooldag weer van start gegaan. We wensen jou, naast alle gezondheid en geluk, vooral veel plezier toe.

Lees verder

2018: Wat een jaar!

20 December 2018 | Blog | Algemeen

Wat een jaar was 2018 voor ons. Een jaar waarin het concept van DocentenCloud in onze hersenen ontspon en wat nu werkelijkheid is. DocentenCloud staat! Mede dankzij jullie.

Lees verder

Laat 2019 het jaar van de leraar worden (de Volkskrant)

17 December 2018 | Nieuws | Onderwijs

Laat 2019 het jaar van de leraar worden, luidt de titel van dit opiniestuk in de Volkskrant. Een jaar vol aandacht voor dit beroep. Met als doel: meer waardering voor docenten. Niet alleen in salaris, maar juist in arbeidsomstandigheden.

Lees verder

De eerste stap

14 December 2018 | Blog | Lerarentekort

Er is al zoveel gesproken over het lerarentekort. Veel oplossingen passeren de revue. Van salarissen omhoog, meer onderwijsassistenten in de klas tot vierdaagse schoolweken. Welke van alle genoemde oplossingen zijn realistisch én in te voeren binnen, laten we zeggen, één maand?

Lees verder

Leerlingenkloof in het onderwijs: ‘schaf de ouderbijdrage af’ (NOS)

14 December 2018 | Nieuws | Onderwijs

Onderstaand artikel gaat in op een steeds groter wordende kloof in de samenleving. Wat zie jij terug van de genoemde kloof in het onderwijs? En wat doen jullie op school om dit tegen te gaan?

Lees verder

Een kortere schoolweek lost niks op (Trouw)

13 December 2018 | Nieuws | Lerarentekort

Een kortere schoolweek lijkt volgens dit artikel niets op te lossen. Daarnaast heeft het ministerie van onderwijs berekend dat in 2022 het tekort opgelopen zal zijn tot 4100 voltijdsbanen. Wat is volgens jou nodig om meer inzicht te verkrijgen in het aanbod van docenten?

Lees verder

Scholen willen geen mobieltjesverbod, smartphone is prima hulpmiddel in de les (Trouw)

13 December 2018 | Nieuws | Onderwijs

In Frankrijk zijn mobieltjes verboden op scholen. In Nederland is dat nog niet zo. Meningen hierover zijn erg verdeeld. De ene docent is fel voorstander van een verbod, de andere docent wil mobieltjes graag in de klas als hulpmiddel. Wat vind jij, mobieltjes in de klas toestaan of verbieden?

Lees verder

Onderwijsvakbond: Liever vierdaagse schoolweek dan onbevoegde kunstenaar voor de klas (Trouw)

12 December 2018 | Nieuws | Lerarentekort

De AOB ziet geen andere mogelijkheid meer en doet naar eigen zeggen een ‘omstreden oproep’. Wat vind jij van deze oproep? En welke mogelijkheden zie jij nog wel? Wij zijn benieuwd naar jouw gedachten hierover.

Lees verder

PvdA: bijzondere scholen mogen leerlingen niet meer weigeren (NOS)

12 December 2018 | Nieuws | Onderwijs

Straks geldt voor alle scholen dat zij in principe geen leerlingen meer mogen weigeren. Nu ligt dat principe voornamelijk bij de openbare scholen, waardoor die zich in sommige gevallen het afvoerputje wanen.

Lees verder

Wie je bent, bepaalt je succes (maar wat moet het onderwijs daarmee?) (De Correspondent)

11 December 2018 | Nieuws | Onderwijs

Vinken of vonken? Wat voor type persoon ben jij? En hoe uit zich dat in de klas naar jouw leerlingen?

Lees verder

Meisjes stijgen vaker boven schooladvies uit dan jongens (NOS)

11 December 2018 | Nieuws | Onderwijs

We lezen vaker artikelen waaruit blijkt dat meisjes beter presteren dan jongens. Daarnaast glijden jongen vaker onderuit tijdens hun studie. Hoe ervaar jij dit op jouw school?

Lees verder

VirtuLApp moet docenten helpen met meertaligheid in de klas (NOG)

10 December 2018 | Nieuws | Onderwijs

Leerlingen spreken niet altijd dezelfde taal als hun docent. Hoe ga jij om met leerlingen die een andere taal beheersen dan jij kent?

Lees verder

Zet leerkracht en jeugdhulpprofessional zij aan zij (VO raad)

10 December 2018 | Nieuws | Onderwijs

Om kinderen optimaal te ondersteunen in hun ontwikkeling, zul je moeten samenwerken. Daarom is het belangrijk dat er goed contact is tussen leerkrachten en jeugdhulpverleners. Hoe goed is jouw contact met jeugdhulpverleners?

Lees verder

Steun leenstelsel studenten brokkelt steeds verder af (De Volkskrant)

07 December 2018 | Nieuws | Financieel

Geld lenen om te studeren wordt steeds lastiger. Kunnen we allemaal nog studeren, of is dat straks alleen weggelegd voor de elite?

Lees verder

Geen werkstress voor de leraar, dat kan dus wel (Topics)

06 December 2018 | Nieuws | Onderwijs

Stress ervaren we allemaal wel eens. In bepaalde mate hoeft dat ook niet negatief voor je te zijn. Teveel stress kan wel een negatieve invloed op je leven hebben. Wat doe jij om teveel stress op je werk te voorkomen?

Lees verder

Ook diploma in praktijkonderwijs (NOS)

04 December 2018 | Nieuws | Onderwijs

Iedere leerling wil zich gewaardeerd voelen. Trots zijn op zijn prestaties. Ervaren dat ook zijn prestaties gezien en erkend worden door anderen. Het praktijkonderwijs is nog de enigste vorm van onderwijs zonder examens. Als het aan Minister Slob ligt gaat dit veranderen.

Lees verder

Scholen laten miljarden voor onderwijs op de plank liggen (NOS)

03 December 2018 | Nieuws | Financieel

De laatste tijd komt het onderwijs vaak in het nieuws. Aan de ene kant worden klassen naar huis gestuurd in verband met het lerarentekort dat ervaren wordt. Aan de andere kant zijn er beschikbare docenten die als zzp’er werken of via bureaus bemiddeld worden. Deze docenten worden niet altijd ingezet omdat ze ‘te duur’ zouden zijn. Zitten scholen dan zo krap bij kas?

Lees verder

Het dictee moet juf Dorathea in de deuropening oplezen (AD)

01 December 2018 | Nieuws | Lerarentekort

Scholen treffen verschillende mogelijkheden tegen het lerarentekort wat de laatste tijden steeds sterker ervaren wordt. Welke maatregelen neemt jouw school? Wij zijn benieuwd naar je reactie.

Lees verder

Moeten of willen?

30 November 2018 | Blog | Algemeen

Hoe vaak zeg jij tegen jezelf: ‘Ik moet nog even dit. Daarna moet ik nog even dat’? En op welke momenten zeg je dat vooral? Vragen waarover ik afgelopen jaren heb nagedacht en waarop ik denk een antwoord te hebben gevonden.

Lees verder

Pensioenpremie ABP gaat omhoog, pensioenen worden niet verhoogd (Nationale Onderwijs Gids)

29 November 2018 | Nieuws | Financieel

De een maakt zich nog geen zorgen om zijn pensioen, de ander is er al bijna aan toe en begint zich toch af te vragen hoe de zaken geregeld zijn. Hoe zit dat eigenlijk met jouw pensioen? Heb jij de zaken goed geregeld voor jezelf?

Lees verder

Kwart docenten uitgescholden, geïntimideerd of geduwd door leerlingen (NOS)

28 November 2018 | Nieuws | Onderwijs

Eén op de vier docenten ervaren verbaal of fysiek geweld van leerlingen. Heb jij dit wel eens meegemaakt? Of heb jij het zien gebeuren in je omgeving? En hoe ben jij daar vervolgens mee omgegaan?

Lees verder

Roep om verplichte verzekering voor zzp’ers steeds luider (NOS)

27 November 2018 | Nieuws | ZZP

Volgens dit artikel van de NOS is 73% van de ZZP’ers niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Ben jij ZZP’er en ben jij verzekerd? Heb je er wel eens over nagedacht wat de gevolgen voor jou kunnen zijn, wanneer er iets met je gebeurd, waardoor je niet meer kunt werken? Wat is in dat geval jouw vangnet?

Lees verder

Voorzitter Postema stapt alsnog op na examendebacle vmbo Maastricht (NOS)

26 November 2018 | Nieuws | Onderwijs

Voorzitter André Postema van het college van bestuur van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) vertrekt per direct. Hij doet dat op verzoek van de raad van toezicht. Ook voorzitter Jan Schrijen van de raad treedt af.

Lees verder

Wat leren we (van) kinderen?

26 November 2018 | Blog | Algemeen

Wat leren we van kinderen en hoe leren we kinderen leren? Een vraag waarover ik afgelopen weekend nadacht, toen ik F. (6 jaar) met zijn Ztringz bezig zag.

Lees verder

Discriminerende werkgever kan boete krijgen, extra controle op uitzendbureaus (NOS)

22 November 2018 | Nieuws | Algemeen

Weet jij wat discriminatie vanuit een werkgever inhoudt? Herken jij dit? En wat doe jij om dit te voorkomen? Deel je verhaal met ons. Geef je reactie via onderstaande button.

Lees verder

Professionals aan de lopende band (De Groene Amsterdammer)

21 November 2018 | Nieuws | Onderwijs

In onze maatschappij wordt het individu steeds belangrijker. We willen allemaal gezien worden en ertoe doen. We willen geen nummer zijn. Aan de andere kant ‘moeten’ we alles van iedereen kunnen meten en kunnen aanpassen. Hoe ga jij om met de ‘beheerscultuur’?

Lees verder

Wel gelijke prestaties, geen gelijke kansen (NRC)

19 November 2018 | Nieuws | Onderwijs

De afgelopen jaren is de kansenongelijkheid volgens dit artikel in de NRC fors toegenomen. Wat zie jij daarvan terug in de praktijk? En hoe draag jij eraan bij om de kansen voor ieder zo gelijk mogelijk te houden? Wij zijn benieuwd naar je reactie.

Lees verder

Ook basisschool in Geleen voert vierdaagse lesweek in (NOS)

16 November 2018 | Nieuws | Lerarentekort

Aan de ene kant is er een lerarentekort. Aan de andere kant zijn er docenten beschikbaar. Vraag en aanbod sluiten niet goed op elkaar aan, waardoor de continuïteit van het onderwijs alleen maar meer onder druk komt te staan.

Lees verder

Zzp-docent

16 November 2018 | Blog | ZZP

Daar waar scholen in verband met de wet DBA een aantal jaren geleden nog huiverig waren voor het werken met zzp-docenten, zien we dat scholen steeds vaker kiezen voor een zzp-docent. En terecht, want zzp’ers brengen veel voordelen met zich mee.

Lees verder

Zzp-organisaties blij dat er geen verplicht pensioen komt (NOS)

15 November 2018 | Nieuws | ZZP

Als ZZP’er hecht je waarde aan een bepaalde vorm van autonomie. Je kunt je eigen keuzes maken en wilt daarin zo min mogelijk beperkt worden. Heet hangijzer de afgelopen periode was dan ook de vraag of ZZP’ers wel of niet verplicht zouden worden tot de opbouw van een pensioen.

Lees verder

Vernietigbaar ontslag (AOB)

13 November 2018 | Nieuws | Ontslagrecht

Mag een school een docent zomaar ontslaan? Veel mensen denken van niet. Wat mag wel? En welke acties heb je als docent te ondernemen wanneer je ontslagen wordt?

Lees verder

Po-raad gaat in gesprek over hoge vermogens (PO-Raad)

12 November 2018 | Nieuws | Financieel

Het ene schoolbestuur heeft meer geld op de plank liggen dan het andere. Waarom maakt een schoolbestuur bepaalde keuzes? En wat zijn de gevolgen van deze keuzes? De PO-Raad gaat in gesprek met schoolbesturen.

Lees verder

Speciaal fonds voor zonnepanelen op scholen (NOS)

12 November 2018 | Nieuws | Financieel

Om scholen te verduurzamen, krijgen alle scholen in Nederland zonnepanelen. Er wordt een fonds opgezet, om scholen in staat te stellen om de aanschaf van zonnepanelen te bekostigen. Op deze manier kunnen scholen gelijk profiteren van de voordelen van zonnepanelen.

Lees verder

Overal personeelstekorten, maar bouw in Amsterdam spant de kroon (NOS)

10 November 2018 | Nieuws | Lerarentekort

We zien in veel branches personeelstekorten. In de ene branche nog serieuzer dan in de andere branche. Bedrijven staan te springen om personeel. Ook in het onderwijs zijn de tekorten al enige tijd voelbaar. Opmerkelijk is het verschil per regio.

Lees verder

Onbevoegden voor de klas, misschien nog niet zo gek

09 November 2018 | Blog | Lerarentekort

Minister Slob is met een handreiking gekomen met daarin adviezen voor scholen in hun strijd tegen het lerarentekort. In deze handreiking staat onder andere dat scholen voor bepaalde vakken onbevoegde docenten mogen inzetten.

Lees verder

Rekenen gaat weer meetellen bij eindexamen (NOS)

09 November 2018 | Nieuws | Onderwijs

Het vak rekenen is de laatste jaren wel een dingetje. De ene keer zal het wel mee gaan tellen, maar wordt toch besloten van niet. Dan weer telt rekenen gewoon zeker niet mee. En nu zou rekenen weer gaan meetellen. Wat is dat toch met het vak rekenen?

Lees verder

KvK schrapt telefoonnummers zzp’ers uit online database na datamisbruik (Nu.nl)

08 November 2018 | Nieuws | ZZP

Ben jij ZZP-docent en werd jij geregeld gebeld door bedrijven die jouw telefoonnummer uit de database van de KVK haalden? Dat is vanaf nu verleden tijd. De KVK schrapt de telefoonnummers van eenmanszaken uit zijn online database, omdat de nummers vaak werden misbruikt voor reclametelefoontjes.

Lees verder

Slob: in noodgevallen les handenarbeid door een kunstenaar (NOS)

08 November 2018 | Nieuws | Lerarentekort

Dat het lerarentekort scholen tot het uiterste dwingt, snappen we. Ook het ministerie zoekt naarstig naar oplossing en haalt verschillende noodgrepen uit. Eén van die noodgrepen is het laten verzorgen van lessen muziek, gym en handvaardigheid door onbevoegde docenten. Tijdelijk en als het echt niet anders kan. De betrokkenen moeten dan wel een Verklaring Omtrent het Gedrag kunnen tonen.

Lees verder

De leraar van de toekomst moet zijn eigen carrière kunnen bouwen (NOS)

07 November 2018 | Nieuws | Lerarentekort

Wat moet er gebeuren om in de toekomst genoeg goede leraren te hebben? Hoe maak je het beroep aantrekkelijker?

Lees verder

Nieuw ontslagrecht, wat betekent het voor jouw vaste baan of flexcontract? (NOS)

07 November 2018 | Nieuws | Flexwerk

Ben jij zzp’ er, sta jij op de payroll, ben je uitzendkracht of werkgever? Dan verandert er het een en ander. Ben jij nieuwsgierig wat er voor jou gaat veranderen?

Lees verder

Recruitment in het onderwijs

05 November 2018 | Blog | Recruitment

Binnen het onderwijs zien we een verandering optreden op het vlak van recruitment. Daar waar scholen recruitment eerder vooral uitbesteden aan bureaus, zien we dat scholen hierop terugkomen en zelf een recruitmentafdeling (of werving en selectie) opzetten. Maar doen scholen daar goed aan?

Lees verder

Ouders voor de klas

Afgelopen week was in het nieuws te lezen dat scholen ouders willen inzetten wanneer de eigen leraren ziek zijn. In onder meer dit artikel is te lezen dat sommige scholen aangeven geen keus te hebben en ouders wel moet inzetten. Maar is dat wel zo?

Lees verder

Invalpools raken docenten kwijt

15 October 2018 | Blog | Algemeen

Invalpools in het onderwijs raken docenten kwijt. Kwijt aan scholen, die docenten in dienst nemen om les te geven. De invalpools lijken zo het slachtoffer van een vervelende ontwikkeling; docenten gaan in dienst van scholen.

Lees verder

Dag van de leraar, the day after…

08 October 2018 | Blog | Algemeen

5 oktober, was het de dag van de leraar. Een dag waarop waardering wordt uitgesproken en getoond voor al die geweldige docenten die iedere dag maar weer klaarstaan om het beste uit jouw kind naar boven te halen. Maar hoe zit dat met die waardering tijdens de rest van het schooljaar?

Lees verder

Focus op je eigen kracht

28 September 2018 | Blog | Algemeen

Wij geloven dat bedrijven die uitgaan van hun eigen kracht succesvol zijn. Daarom focussen wij ons op het bundelen van het aanbod van beschikbare docenten op een gebruiksvriendelijk en onafhankelijk platform. Waar ligt jouw kracht?

Lees verder

Snel, sneller, snelst.

21 September 2018 | Blog | Algemeen

We leven in een maatschappij die steeds sneller gaat. Behoeften moeten zo snel mogelijk en het liefst direct vervuld worden. In deze snelle maatschappij zien we dat de werkwijze die men vroeger hanteerde om nieuw personeel te vinden niet meer voldoet.

Lees verder

DocentenCloud, tovenarij of werkelijkheid?

13 September 2018 | Blog | Algemeen

Eén platform waar al het aanbod van beschikbare docenten te vinden is. Dat is het doel van oprichters Erwin Matijsen en Rik Smale. Ambitieus, maar broodnodig!

Lees verder

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen. Volgs ons ook op social media.